TEST 97: čeština - španělština

Drag the word to the blank!
Éso - ¿Tiene - Aún - Eso - Repita - aspecto - buen - café - café - divierte - falta - quiere - vacaciones - vale - vino -

1. pít kávu > Tomar
2. (Ne)máte telefonní seznam? > el listín telefónico / la guía telefónica?
3. malá chyba > Una leve / Un error leve
4. baví mne to > Me / Me gusta
5. je pěkné počasí > Hace / Hay tiempo
6. jet na prázdniny / jít na dovolenou > Irse de
7. sklenička na víno > Un vaso para
8. to je jiná otázka > es otra cuestión
9. Co pijete? > ¿Qué usted beber? / ¿Qué toma usted?
10. to se ptám já tebe > te pregunto / Te lo pregunto a tí
11. Kolik to stojí? > ¿Cuánto cuesta? / ¿Cuánto ?
12. pozvat na kávu > Convidar / Invitar a tomar un
13. Prosím, zopakujte to. > , por favor.
14. stále ještě / pořád ještě > / Todavía
15. vypadat špatně > Tener mal / Tener mala cara

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!