TEST 3: čeština - španělština

Drag the word to the blank!
¡Por - ¿Qué - Acabar - Como - Por - acusamos - cortina - del - experiencia - governante - gran - hay - llamar - mirada - oportunidad -

1. těžká ztráta > Una pérdida
2. Rádi bychom Vás upozornili na ... . > Queremos su atención sobre ... .
3. Tímto Vám účtujeme následující položky ... > la presente le facturamos lo siguiente ...
4. Jak myslíš, že je starý? / Kolik myslíš, že mu je? > edad le calculas?
5. jako (kdy)by > si
6. Obdrželi jsme Váš dopis. > Por la presente recibo de su carta.
7. udělat konec s / skončit s > Terminar / con
8. ze zkušenosti > Por
9. vedoucí strana > El partido
10. to úplně stačí > Ésto es todo suficiente
11. pohlédnout na / kouknout se na > Echar una a
12. roztáhnout záclonu > Descorrer / Subir la
13. Propána! / Proboha! > Dios!
14. Prosím! / Není zač! / Rádo se stalo! > ¡No de qué! / ¡Con gusto!
15. Vytěž co nejvíce z této příležitosti. > Saca lo mejor de esta .

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!