TEST 4: čeština - španělština

Drag the word to the blank!
¡No - Cansado - Carecer - Limpie - Solicitar - Vaya - condiciones - consejo - cuchillo - dirección - incendio - negocios - pesar - recomendó - tarde -

1. s těžkým srdcem > Muy a mío
2. žádat o povolení / o dovolení > permiso
3. dělat obchody / obchodovat > Hacer / Comerciar
4. mám toho dost > Estoy harto / de
5. mít nedostatek ... (gen.) / mít nedostatek v > Estar falto de / de algo
6. za výhodných podmínek > En favorables
7. Vaše firma nám byla doporučena ... . > ... nos su empresa.
8. je pozdě > Ya es
9. ve směru k > En a
10. Tenhle nůž nekrájí dobře. > Este no corta.
11. Nenuť mě se smát! > me hagas reír!
12. Pozor, nebezpečí požáru! > ¡Atención, peligro de !
13. ptát se někoho na radu > Pedir a una persona
14. Vyčistěte, prosím, tyto šaty. > estas prendas de vestir, por favor.
15. Vyzvedněte, prosím, moje zavazadlo. > a buscar mi equipaje, por favor.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!